Verloop van de consultatie

Wat brengt u mee?

 • identiteitskaart;
 • resultaten van de reeds uitgevoerde onderzoeken;
 • eventueel verwijsbrief van de verwijzende arts (niet verplicht);
 • formulieren van de verzekering / gegevens  arbeidsongeval / arbeidsongeschiktheid / ...

Waar meldt u zich aan?

 • U schrijft zich via de inschrijvingskiosk, die zich in de inkomhal van het Oosterveldgebouw bevindt, in vooraleer u zich naar het secretariaat van het handcentrum begeeft.

  U kunt uzelf elektronisch inschrijven aan de inschrijvingskiosken in de inkomhal van het oosterveldgebouw.
  De inschrijving via de kiosk gebeurt op eenvoudige en intuïtief ingerichte schermen, waardoor u zich sneller kunt inschrijven. Onze baliemedewerkers staan klaar mocht u een helpende hand kunnen gebruiken.

  Stap voor stap
 1. Voer uw elektronische identiteitskaart (e-ID) in.
 2. Lees de schermen zorgvuldig en volg de getoonde instructies.
 3. Afhankelijk van de inschrijving worden etiketten en een routenummer (al dan niet met uw volgnummer) geprint.
 4. Controleer of u alles uit de printers hebt gehaald. Vergeet zeker uw e-ID niet terug te nemen.
 • Begeef u naar het secretariaat handcentrum (Oosterveld, 1e verdieping, route 13).

  Betreft het een arbeidsongeval, gelieve dit steeds te vermelden aan de secretaresse voor de consultatie. Indien mogelijk mag u reeds de gegevens i.v.m. dit ongeval meenemen (naam verzekering, polisnummer, adres werkgever ...)
 • Na de raadpleging meldt u zich opnieuw aan op het secretariaat

Betaling

 • Consultatie GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus:
  de consultatie dient ter plaatse betaald te worden (cash of met bancontact). Het getuigschrift voor verstrekte hulp wordt direct meegegeven.
 • Consultatie Kapellen:
  de consultatie dient ter plaatse betaald te worden (cash of met bancontact). Het getuigschrift voor verstrekte hulp direct meegegeven.
 • Consultatie Lier:
  de consultatie dient ter plaatse betaald te worden aan de arts (cash of met bancontact). Het getuigschrift voor verstrekte hulp wordt direct meegegeven.

 • Consultatie Mechelen:
  de consultatie dient ter plaatse betaald te worden aan de arts (cash). Het getuigschrift voor verstrekte hulp wordt direct meegegeven.
 •  

  Annulatie afspraak

  Wij vragen u om in geval van belet, ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen en eventueel uw afspraak te verplaatsen. Een andere patiënt kan wellicht in uw plaats geholpen worden.